IAML publiceert standpuntnota over muziekarchieven

De International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) heeft gisteren een open brief wereldkundig gemaakt waarin ze pleit voor aandacht voor en uitbreiding van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de missie van muziekarchieven optimaal tot haar recht te laten komen.
Hieronder volgt een Nederlandse vertaling van de oorspronkelijk Engelstalige boodschap.

Muziek is een universele taal, een essentieel onderdeel van het mens-zijn. Muziek komt aan ons allemaal ten goede. Een wereld zonder muziek zou zowel cultureel als economisch armer zijn.

Muziekbibliotheken, -archieven en -documentatiecentra spelen een cruciale rol bij het vervullen van de behoefte van de mensheid aan muziek, maar hun diensten worden vaak bedreigd.

Muziekarchieven documenteren niet alleen muziekwerken, maar bestrijken alle culturele aspecten van muziek. Ze documenteren hoe muziek het sociale en culturele leven van mensen informeert, zowel in het verleden als in het heden.

Muziekarchieven bestaan in veel verschillende soorten bibliotheken. Ze kunnen deel uitmaken van nationale bibliotheken, onderzoeksbibliotheken of academische en openbare bibliotheken, maar ook van musea, organisaties voor podiumkunsten zoals orkesten of operabedrijven, omroepen of documentatiecentra. Persoonlijke archieven worden vaak in de loop van hun leven door individuen gemaakt en later verworven door instellingen, fondsen of stichtingen. De archieven van podiumkunstenbedrijven registreren hun dagelijkse activiteiten; ze vormen een belangrijk onderdeel van het erfgoed en de geschiedenis van de bedrijven en spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van zowel hun huidige activiteiten als toekomstige planning.

Muziekarchieven bewaren een variëteit aan documenten. Deze kunnen genoteerde muziek, regiepartituren, audiovisuele registraties van uitvoeringen, foto’s, correspondentie of schetsen omvatten, evenals items zoals notitieboekjes, concertprogramma’s, collegedictaten, krantenknipsels en andere efemere bronnen. Deze kunnen bestaan in zeer diverse formaten, zowel fysiek als digitaal, waarbij sommige specifieke apparatuur vereisen om toegang mogelijk te maken.

Het bezit van muziekarchieven is zeer gespecialiseerd en vereist vakkennis en muzikale en archiefvaardigheden.

Helaas is het vaak zo dat archiefmateriaal met betrekking tot muziek te vinden is in een context waar vakkennis minimaal is of ontbreekt, of, omgekeerd, waar vakkennis bestaat zonder bijbehorende archiveringsvaardigheden.

Het brede scala aan mogelijke formaten vormt een bijzondere uitdaging bij het vinden en toegankelijk maken van archiefcollecties. Overwegend op (gedrukte) tekst gebaseerde omgevingen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben om bronnen te vinden om met geluidsopnamen en genoteerde muziek om te gaan, met name hun fysieke en digitale behoud.

Muziek heeft een unieke positie in een archiefcontext. Het is een taal met een eigen systeem van notatie- en publicatieformaten die bijdragen aan het realiseren van een uitvoering van muziek. Elke fase van het proces dat muziek tot leven brengt, genereert vele soorten bronnen die een passende archiveringsverwerking veronderstellen. Muziekexpertise verbetert de kwaliteit van de dienstverlening, vergemakkelijkt een correcte beoordeling en zorgt voor een efficiëntere toegang tot de bronnen door de selectie van geschikte metadata.

Archiefexpertise is van fundamenteel belang voor de keuze van het juiste bewaarbeleid voor de bronnen vanaf het moment van hun creatie.

Een ideale balans tussen muziek- en archiefexpertise vergroot de impact van muziekarchieven in het kader van het collectiebeleid en de missieverklaring van een bibliotheek en de instelling waarbinnen deze zich bevindt. gehuisvest, en draagt bij aan de realisatie van het onderzoekspotentieel van de archieven.

"Archives record decisions, actions and memories. Archives are a unique and irreplaceable heritage passed from one generation to another. Archives are managed from creation to preserve their value and meaning”.
(Universal Declaration on Archives, aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van The International Council on Archives (ICA) Oslo, September 2010).
Geplaatst in IAML, Nieuws | Een reactie plaatsen

Terugblik op IAML 2022 in Praag

Ongeveer 275 muziekinformatieprofessionals uit 27 landen kwamen van 24 tot 30 juli samen in de fraaie Tsjechische hoofdstad Praag voor het IAML-congres.
Jaarlijks ontmoeten specialisten uit deze sector elkaar om kennis uit te wisselen, te netwerken en cultuur te snuiven. Ze komen uit alle windstreken en alle denkbare muziekgerelateerde instituten; openbare bibliotheken, conservatoria, archieven, universiteiten, orkest- en koorbibliotheken, et cetera.
De coronapandemie zorgde echter voor een ‘droogteperiode’ van drie jaar, waarin wel een onlinecongres plaatsvond.
Vijf dagen lang, tijdens vier parallelle sessies van drie maal een halfuur in vier zalen, dompelde men zich onder in uiteenlopende muzikale onderwerpen. Iedere deelnemer stelt uit het programma een eigen selectie samen. Daarnaast zijn er plenaire bijeenkomsten waarin deze leden van de internationale vereniging (IAML) worden verwelkomd en het verenigingsbeleid bepalen.

Namens ons land hielden Jenny van Kampen (Zeeuwse Bibliotheek), Eric van Balkum (Podiumkunst.net), Aleksandra Markovic (Donemus), Philomeen Lelieveldt (Nederlands Muziek Instituut/ Haags Archief), Pieter Goossen (Rozet Arnhem) en Emmy van Diesen (ArtEZ Arnhem) lezingen en was er ook een postersessie over De Muziekverdieping in Den Haag (van Paula Quint en Martie Severt).

De Nederlands(talig)e delegatie met IAML-voorzitter Pia Shekhter
Klik op de afbeelding voor een foto-impressie

#

Geplaatst in IAML | Een reactie plaatsen

Een feestelijk jubileum bomvol muziek

Deze galerij bevat 9 foto's.

In 2021 bestond de NVMB 25 jaar. De viering van dit vijfde lustrum moest vanwege de coronapandemie een jaar worden uitgesteld. De vertraging plaveide de weg voor een muziekrijke ontvangst in de Bibliotheek Den Haag, waar de nagelnieuwe Muziekverdieping echter … Lees verder

Meer Galerijen | Een reactie plaatsen

Martie Severt benoemd tot NVMB-erelid

Afgelopen donderdag hebben de leden van de NVMB unaniem ingestemd met de benoeming van Martie Severt tot erelid van de vereniging.

Tijdens agendapunt 5 van de online algemene ledenvergadering nam voorzitter a.i. Nienke de Boer het woord om Marties verdiensten gedurende 25 jaar voor de vereniging te memoreren. Ze karakteriseerde zijn werkwijze als onbaatzuchtig, bescheiden en zorgzaam. Op instigatie van Pia Shekhter, voorzitter van IAML, – de internationale associatie van muziekbibliotheken waarvan Martie een termijn voorzitter was (2007-2010) – benoemde de vergadering hem als erelid:

“De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken benoemt, op voorstel van het bestuur, met ingang van 22 april 2022 de heer Martie Severt tot erelid van de vereniging vanwege zijn bijzondere verdiensten. Als medeoprichter en bestuurslid/penningmeester geeft hij, vanaf de oprichting van de vereniging, al meer dan 25 jaar blijk van voortdurende inzet voor en grote betrokkenheid bij de NVMB.”

Medeoprichter, bestuurslid/penningmeester én erelid Martie Severt

De websiteredactie feliciteert Martie van harte met deze eervolle benoeming.

Geplaatst in Vereniging | Een reactie plaatsen

Verdiep je in muziek op de muziekverdieping

De Muziekverdieping is geopend!

Vandaag is om 12 uur is De Muziekverdieping van de centrale bibliotheek aan ’t Spui in Den Haag geopend. De eerste fase van deze etage is nu klaar, de collecties van de bibliotheek, het Koninklijk Conservatorium en Nederlands Muziek Instituut (NMI) zijn voor iedereen nu beschikbaar op de vijfde etage. Net voor het openingsmoment kwamen de betrokken partners nog even in klein gezelschap, en op afstand uiteraard, bij elkaar om stil te staan bij deze mooie start.
Directeur Bibliotheek Den Haag Sam Hermans heette haar collega’s welkom: Voorzitter van het College van Bestuur en Directeur Koninklijk Conservatorium Henk van der Meulen, Muziekbibliothecaris Nederlands Muziek Instituut Paula Quint, Hoofd bibliotheek Koninklijk Conservatorium Martie Severt en conservator bij het Haags Gemeentearchief voor de collecties van het Nederlands Muziek Instituut Philomeen Lelieveldt.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Aandacht voor muziek bij de IFLA

Op 4 november gaf de New Professionals Special Interest Group van de IFLA in samenwerking met de IAML een aantal muziekinformatieprofessionals gelegenheid om de rol van muziek in bibliotheken toe te lichten.

Georgina Binns, voorzitter van IAML Australia was de eerste spreker. Uitgaande van de Vijf Muziekrechten hield ze een warm pleidooi voor betere integratie en aanwezigheid van muziek in bibliotheken.

Als bibliotheken geen gespecialiseerde bibliothecarissen hebben, kan dit te wijten zijn aan een gebrek aan financiering of een lage prioriteit in beleidsplanning, een gebrek aan begrip van muziekbehoeften, moeite met het vinden van gekwalificeerd personeel en veranderende culturele prioriteiten in de gemeenschap. Collecties zijn mogelijk niet up-to-date gehouden of missen innovatieve benaderingen en passende promotie. Dit kan leiden tot een gebrek aan gebruik en uiteindelijk zelfs tot opheffing.

Het is dus belangrijk dat muziek hoog wordt geprioriteerd in bibliotheken om ervoor te zorgen dat mensen toegang krijgen tot muziekcollecties en -diensten die betrokkenheid bij muziek mogelijk maken door middel van deelname, creatie, luisteren, uitvoering en toegang tot informatie.

Binns’ bijdrage werd gevolgd door enkele praktijkvoorbeelden.

Geplaatst in IAML, Nieuws | Een reactie plaatsen

IAML Onlinecongres 2021: registratie geopend (ook voor niet-leden)

Het allereerste online IAML-congres zal van maandag 26 tot en met vrijdag 30 juli op het Zoomplatform plaatsvinden.

Het congres omvat:

  • Een plenaire openingssessie ter gelegenheid van het 70jarig bestaan ​​van IAML
  • Een speciale virtuele rondleiding door buitenlandse muziekbibliotheken en vooruitlopend op het congres van volgend jaar in Praag (van 24-29 juli 2022)
  • Papersessies en discussiepanels georganiseerd door IAML Sections en het Forum of Sections
  • Plenaire sessies gepresenteerd door RISM, RILM en RIPM
  • Paper- en postersessies gepresenteerd samen met de Digital Libraries for Musicology-conferentie
  • Koffietijdsessies, inclusief een introductie tot IAML-commissies
  • De IAML Algemene Vergadering
  • Social hour sessions, inclusief een “Farewell dinner”

De sessies zijn gepland in het tijdsvak tussen 13u – 22.30u (=11-20.30u UTC), zodat zoveel mogelijk mogelijk collega’s wereldwijd aan ten minste een deel van het programma kunnen deelnemen. Geselecteerde sessies zullen ook worden opgenomen, indien toegestaan door de sprekers, voor beschikbaarstelling via de privé IAML YouTube- en Vimeo-kanalen.

Klik voor het voorlopige programma en je registratie: hier

Geplaatst in IAML | Een reactie plaatsen

Podiumkunst.net: toekomstige toegangspoort tot muziekmaterialen

Donderdagmiddag 10 juni interviewde het NPO Radio4-programma Podium Marjon van Schendel, domeincoördinator Muziek van Podiumkunst.net.

Beluister het interview:

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Webinar: De liefde voor muziek (10/6)

Dreigt het werk van Boudewijn de Groot, Louis Neefs, Corry Brokken, Annie M.G. Schmidt, Jan De Wilde, Woiski Sr & Jr, Drs. P, Wannes Van de Velde… en vele andere auteurs en vertolkers van het Nederlandstalig lied te verdwijnen?
Op 10 juni organiseerden de Taalunie en Podiumkunst.net een webinar over deze vraag.

Omdat de Taalunie wil bijdragen aan een betere houdbaarheid, bruikbaarheid en zichtbaarheid van belangrijk Nederlandstalig muzikaal erfgoed, is aan Muziekweb en Cemper gevraagd om bij privéverzamelaars en archiefinstellingen in het taalgebied Nederlandstalig muzikaal erfgoed te inventariseren. Het onlangs opgerichte netwerk van de podiumkunsten, Podiumkunst.net, wil een breed netwerk van muziek- en theatercollecties opbouwen en ziet in de geïnventariseerde collecties met Nederlandstalig erfgoed een belangrijke inspiratiebron voor makers, onderzoekers en liefhebbers. De toekomst van deze rijkdom zou gewaarborgd moeten blijven.

In een webinar op donderdag 10 juni, van 15:00u tot 16:30u, lichten de Taalunie en Podiumkunst.net dit verder toe.
Ook uw visie als expert op het gebied van muzikaal erfgoed is van belang.

Kijk het webinar terug

Programma

Welkom en opening 
Moderator: Monique in het Veld, programmamanager Podiumkunst.net

De liefde voor muziek 
Column (video) door Jacques Klöters, publicist, programmamaker, neerlandicus en kleinkunstkenner.
Voorzitter klankbordgroep project Lokalisatie van Nederlandstalig muzikaal erfgoed.

Presentatie rapport Lokalisatie van Nederlandstalig muzikaal erfgoed (downloadlink)
Folkert de Vriend, beleidsadviseur Taalunie
Asley van Cauter, stafmedewerker Cemper & Ingmar Vroomen, (voormalig) projectmanager Muziekweb

De praktijksituatie
Korte pitches door:

Paula Quint, muziekbibliothecaris Nederlands Muziek Instituut (video)
Geert Buelens, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht (video)
Vic van de Reijt, uitgever, publicist, muziekkenner en muziekverzamelaar (video)

Podiumkunst.net
Marjon van Schendel, Domeincoördinator muziek Podiumkunst.net

Nederlandstalig muzikaal erfgoed in Vlaanderen 
Veerle Wallebroek, directeur CEMPER & Mariet Calsius, stafmedewerker CEMPER

Archiefdoorlichtingstraject voor podiumkunstinstellingen 
Marcus Cohen, adviseur DEN

Afronding en sluiting 
 

Mocht je vragen hebben of meer informatie willen, contacteer dan Elisabeth Wiessner.

Bron

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Bladmuziekcollectie aangeboden

De openbare bibliotheek van Enschede stoot een groot gedeelte van haar collectie bladmuziek af. Een deel ervan is overgenomen door Musidesk Rijnbrink.

Er zijn een paar rubrieken waarvoor nog een bestemming gezocht wordt:

Klassiek vocaal lied (siso 788.5-788.54) : 2156 ex

Koormuziek (siso 788.56-788.585) : 2400 ex

Musical, operette, opera (siso 788.6-788.73) : 757 ex

Orgel, harmonium (siso 789.131-789.132) : 1076 ex

Ensembles, zakpartituren (siso 789.9-789.99) : 3000 ex

Op aanvraag zijn Excel-bestanden met titelgegevens beschikbaar.

Interesse? Neem contact op met Thea Holties.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen