Bladmuziek in Nederlandse bibliotheken, 2016 en nog verder?

Advertenties

De aankondiging van de NBD per 1 september 2016 te stoppen met Informatie Bladmuziek (IB bladmuziek, centrale dienstverlening bladmuziek, van aanschafinformatie tot titelbeschrijving in je catalogus en gebonden in je kast) heeft voor veel onrust gezorgd. Met name natuurlijk voor de bibliotheken met een eigen bladmuziekcollectie, maar ook voor hen die via ibl voor hun klanten de weg wisten te vinden naar muziekuitgaven. Zonder nieuwe aanwinsten kan voor het voortbestaan van de bestaande collecties, die doorgaans toch al onder druk staan, worden gevreesd.

Voordat bibliotheekbesturen besluiten om na de berichtgeving van de NBD/Biblion nu maar geheel te stoppen met bladmuziek, zou ik graag een signaal af willen geven dat Musidesk Rijnbrink in gesprek wil gaan met de KB, NVMB en (plus)bibliotheken met een bladmuziekcollectie om te bezien hoe we een (nieuwe) landelijke dienstverlening zouden kunnen ontwikkelen. Van deze dienstverlening zou naast het centraal aanbieden ook het opzetten van een goed functionerend IBL en centraal collectioneren deel kunnen uitmaken. De verwachting is dat met de koppeling van deze elementen beperkte middelen efficiënt kunnen worden besteed.

Voor Musidesk Rijnbrink zitten hier een tweetal speerpunten:

Maar daar is wel wat tijd en (landelijk) budget voor nodig.

Het besluit van de NBD (stoppen per 1 september) en de lancering van het Collectieplan (bibliotheekwet) van de KB (mei) veroorzaken juist een tijdsdruk. Hopelijk is er toch gelegenheid om een goed plan te formuleren voor de toekomst van bladmuziek in Nederlandse bibliotheken.

19 mei aanstaande is er tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Muziekbibliothecarissen (NVMB) in bibliotheek Almelo extra tijd ingeruimd om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Wie wat waar welke behoefte?

Namens alle betrokkenen hoop ik op veel input op 19 mei. Mailen of bellen kan ook.

Anne Marie Roetgerink, collectiespecialist Musidesk Rijnbrink
annemarie.roetgerink@rijnbrink.nl
T 088-1970306

Advertenties

Advertenties