Metadata issues for the future

Advertenties

Na een voortreffelijk diner met mijn vrouw in visrestaurant Zvejnieka Dels en een uitstekende nachtrust in hotel Opera toog ik om half negen opgewekt weer richting de conferentielocatie. Gelukkig trof ik mijn oud-manager Martie Severt in de hal die mij attendeerde op de lezingencyclus Metadata issues for the future van IAMLs Cataloguing Section en me afhield van een blunder van de eerste orde. Deze presentaties vormden nota bene de belangrijkste niet-toeristische reden om af te reizen naar dit congres…

De eerste spreker was Marie Després-Lonnet die in moeizaam Engels een filosofische uiteenzetting hield over de onhoudbaarheid van het FRBR-begrip ‘werk’ als het om muzikale composities gaat (‘Musical works are uncreated’), om daarna te concluderen dat wij als muziekinformatieprofessionals ons beter verre houden van deze bespiegelingen. Die raad neem ik nu ter harte.

Met Kimmy Szetos From music cataloging to global linked data sharing: an examination of roles, rules and models werd het een stuk interessanter! Met een aansprekend voorbeeld van de klant die een ‘vrolijk lied van Schubert’ zocht dat op een verzamelalbum van Maria ‘Estrada’ zou moeten staan toonde hij de gebreken van de gemiddelde bibliotheekcatalogus aan. ‘Met een beetje eigen kennis én de hulp van Google’ vond Szeto voor de klant hier uiteindelijk de bedoelde uitvoering van Seligkeit door Maria Stader. Een van de redenen hiervoor is de zoekmachines als Google leren van het zoekgedrag van hun gebruikers en zo steeds beter kunnen associëren en interpreteren.
‘Keyword searching is not enough’, aldus Szeto, waarna hij de noodzaak van linked data uitlegde, vooral bij het zoeken naar muziek. ‘Computers kunnen oneindig rekenwerk aan, maar we moeten ze met semantische, gestandaardiseerde gegevens voeden’.
Szeto pleit daarom voor authorisering van zoveel mogelijk samengestelde zoeksleutels (toonsoort, uitgeversnummer/plaatnummer gekoppeld aan uitgever, opusnummer gekoppeld aan componist of titel) en gaat proberen dat via zijn werkgroep te bereiken.

Kimmy Szeto ‘From music cataloging to global linked data sharing’

Ook de lezing van de Amerikaans-Noorse Ann Kunish sprak erg tot mijn verbeelding. Samen met een Deense firma onderzochten de muziekafdelingen van Noorse openbare bibliotheken de mogelijkheden om hun gebruikers een zoekfunctie te leveren waarmee ze zowel de bibliotheekcollecties kunnen doorzoeken als de websites van commerciële muziekaanbieders als Spotify, Bandcamp en Naxos. Voor het onderzoek was een subsidie van € 1.000.000 uitgetrokken en de bibliotheekgebruikers werden er nadrukkelijk bij betrokken.
De conclusie was uiteindelijk dat de onverenigbaarheid van de metadata uit de diverse bronnen een succesvolle toepassing in de weg stond. Als andere succes blokkerende redenen noemde Kunish: het gebrek aan genoeg financiële middelen, het nauwelijks uit te bannen waanbeeld dat ‘alles al op het internet is te vinden’ en het structurele gebrek aan geschoolde muziekinformatieprofessionals. Positieve noten waren de welwillende houding van de commerciële aanbieders, het versterkte besef dat alle muziekbibliotheken op consequente manier (centraal) moeten catalogiseren en de bevestiging van het feit dat metadata-standaarden hard nodig zijn.

Ann Kunish ‘Metadata: the greatest barrier to digital services in the Music Library?’

Eric van Balkum

Advertenties

Advertenties