9-2-2021: Online netwerkmiddag

Op het puin

Als het lot ons gunstig gezind is, verloopt 2021 hopelijk onder een iets ander gesternte dan 2020. Grote samenkomsten zullen nog wel even op zich laten wachten en daarom zetten we onze netwerkdagen voorlopig op digitale wijze voort.

Ook deze keer beperken we ons tot een programma van 2 uur. We bieden een lezing en de gelegenheid tot bijpraten. In de lezing Op het puin vertelt Pieter Goossen over zijn speurtocht naar de verloren gewaande partituur van een openluchtspel uit 1946, opgevoerd in het door de oorlog verwoeste Arnhem.
Daarna kunnen we dwalen in de virtuele wandelgangen. Met behulp van de zoom-techniek kan er bijgepraat worden in verschillende ruimtes. Het is mogelijk om meerdere wandelgangen aan te doen en iedereen je die wilt spreken aan te schieten.

Je hoeft niet over een eigen Zoom-account te beschikken om deel te nemen.
De NVMB stuurt je de benodigde link.

Programma

14.45u
Digitale inloop

15.00u
Introductie Pieter Goossen door Jantien Dubbeldam

15.05u
Op het puin van Robert de Roos: een Arnhemse muzikale schat herontdekt

De muzikale schatgraver op deze netwerkmiddag is NVMB-lid Pieter Goossen, werkzaam bij de Gelderlandbibliotheek / Rozet, in Arnhem.
Pieter vervulde een cruciale rol bij de herontdekking van het bijzondere muziekstuk Op het puin. Dit openluchtspel werd in 1946 uitgevoerd door 500 jongeren, drie koren, de Arnhemse Orkest Vereniging en enkele acteurs, op de puinhopen van de Eusebiuskerk, en trok nationaal de aandacht. Pieter slaagde er samen met het NMI in de verloren gewaande partituur terug te vinden en een nieuwe uitvoering te realiseren.
Via de chatfunctie werd tijdens de lezing vragen gesteld. Deze zijn – met de antwoorden – hier te downloaden.

15.50u
Even pauze

16.00u
Wandelgangen
De aanwezigen worden verdeeld over verschillende virtuele wandelgangen, in groepen van maximaal 5 personen. In de wandelgangen kan informeel worden bijgepraat. Sommige wandelgangen krijgen wellicht een gespreksthema mee, anderen zijn puur voor het spontane gesprek met vakgenoten bedoeld. Je kunt op ieder moment van wandelgang wisselen. De wandelgangen staan zoom-technisch onder leiding van Noor Breuning (Universiteit van Amsterdam).

16.55u
Afsluiting