9-11-2021: Leeuwarden

Na de digitale netwerkbijeenkomsten tijdens de coronaperiode gaan we als NVMB in november weer starten met een fysieke bijeenkomst (coronamaatregelen volente). Ronald Slager van het Frysk Muzyk Argyf zal ons op dinsdag 9 november 2021 ontvangen in dbieb in Leeuwarden.  

De bibliotheek van Leeuwarden, waar het Fries Muziek Archief aan verbonden is, heeft sinds 2018 een nieuwe huisvesting gevonden in het culturele bedrijvencentrum ‘de Blokhuispoort’, de voormalige strafgevangenis en huis van bewaring. Onze bijeenkomst zal plaatsvinden in een ruime zaal met voldoende capaciteit.