Eric van Balkum (archief Stichting Omroep Muziek)

‘De muziekpraktijk heeft straks maximale toegang tot de muziekcollecties van ons land’

Dat veel muziekbibliothecarissen hun werk vaak met hart en ziel uitvoeren wordt geïllustreerd door Eric van Balkum. Hij was in 2013 al 23 jaar in dienst bij de Muziekbibliotheek van de Omroep toen die gesloten werd vanwege de bezuinigingen die de toenmalige staatssecretaris van OCW, Halbe Zijlstra, de cultuursector oplegde. De collectie werd nog enige gedoogtijd gegund in de kelders van het omroepgebouw.

Ook al was Van Balkum zijn baan kwijt, hij bleef, met collega Jan Jaap Kassies, toch tijd en moeite steken in een toekomst voor de omroepgeschiedenis. Met succes. Beide mannen werken nu weer (op projectbasis) voor hun geliefde collectie. Die collectie bestaat uit bladmuziek die omroeporkesten en programmamakers konden lenen voor hun omroepactiviteiten. Daarnaast werden de arrangementen die voor radio- en tv-uitzendingen werden gemaakt in de bibliotheek bewaard.

Met tachtig jaar omroephistorie is de collectie eigenlijk een goudmijn. Een klein deel ervan wordt nog steeds gebruikt door de (voormalige) omroepensembles zoals het Radio Filharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en het Metropole Orkest. Een ander deel werd al eerder digitaal openbaar gemaakt via www.muziekschatten.nl.
‘Na sluiting van de bibliotheek ben ik met de website, blogs en het onderhoud aan de digitale catalogus (mijn werk sinds 1997) bezig gebleven, om de bibliotheek onder de aandacht te houden en aan een toekomst te helpen.’ En dat is gelukt: sinds juni 2017 kan via een projectsubsidie ‘het repertoire uit de radiojaren’ worden gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via de vernieuwde website.

Van Balkum en zijn collega Jan Jaap Kassies zijn daarvoor ingehuurd. De publieksdiensten beperken zich tot puur digitale. Het is vooralsnog niet mogelijk toegang te krijgen tot de fysieke collectie. Onder meer musici, dirigenten, concertprogrammeurs, muziekbibliothecarissen, musicologen en historici kunnen zich verheugen op de verbeterde digitale toegankelijkheid.
‘Ik hoop over tien jaar nog steeds bij de collectie betrokken te zijn, bij voorkeur in een betaalde functie,’ glimlacht Van Balkum. ‘Dan zijn we erin geslaagd een duidelijk beeld te scheppen van een slecht gedocumenteerd deel van de Nederlandse 20e-eeuwse muziekgeschiedenis en heeft de muziekpraktijk via de ontwikkelingen op metadataniveau maximale toegang tot de verzamelde muziekcollecties van ons land. Ik stel mijn ervaring en expertise voor dat doel in elk geval graag beschikbaar.’