John Valk (Openbare Bibliotheek Rotterdam)

‘De toekomst van onze dienstverlening hangt samen met die van de muziekbeoefening’

John Valk was altijd specialist bladmuziek bij de Openbare Bibliotheek Rotterdam, maar is nu ‘specialist media’, een bredere functie. ‘Op mijn (blad)muziekexpertise wordt nog maar mondjesmaat een beroep gedaan,’ zegt Valk met enige spijt. Het is tekenend voor de rol die er nog voor de muziekcollectie in de openbare bibliotheek is weggelegd. Ook voor de scholing van bibliotheekmedewerkers op het gebied van de bladmuziek is, gezien het verschuiven van accenten in beleid en teruglopende uitleencijfers, minder aandacht. Rotterdam kent nog steeds een brede collectie, maar het gebruik neemt sterk af. Volgens Valk komt dat deels door digitale vormen van bladmuziek op internet, deels door nieuwe vormen muzieklessen (YouTube) en deels door de lokale catalogus, waarin de bladmuziek niet optimaal ontsloten wordt.

‘De toekomst van de dienstverlening rond de collectie bladmuziek hangt naast de invloed van het internet ook samen met de toekomst van de muziekbeoefening,’ meent Valk. Welke instrumenten pakken kinderen nog op en hoe ontwikkelt zich het verenigingsleven van harmonieën en koren?

In het onderwijs zie je de laatste jaren een verschuiving van de muziekschool naar privé-onderwijs en schoolprojecten (muziek in de klas). ‘Voor de openbare bibliotheken ligt er de taak om een relatief kleine, brede doelgroep op een efficiënte manier te bedienen. Ik denk daarbij aan het optimaliseren van het landelijk leenverkeer, en dus een goede catalogus. Het belang van de collecties als lokale dienst zal alleen maar afnemen’.

Valk ziet het als zijn rol de klanten te informeren over nieuwe vormen van bladmuziek en muziek maken, onder meer met zijn blog. ‘Dat hoop ik nog even vol te houden, desnoods buiten werktijd. Jammer in dit verband is dat het samenwerkingsverband voor de landelijke etalage “Muziek Maken” is doodgebloed bij gebrek aan redacteuren uit de Plusbibliotheken,’ vertelt Valk. ‘De rol van de bibliothecaris, die in Rotterdam allround is, zie ik vooral in het adviseren van klanten, het helpen zoeken naar de gewenste bladmuziek en oog hebben voor bestaande en potentiële doelgroepen: van amateurmuzikant en rapper tot professional.’ Daarnaast ziet hij de bibliotheek verschuiven van collectievormer naar aanbieder van educatie en ontmoeting in de vorm van concerten, lezingen en andere muzikale activiteiten.