14-11-2017: Utrecht

logo nvmb

GEBOUWEN EN COLLECTIES
programma van de Netwerkdag op dinsdag 14 november 2017
in de Bibliotheek Utrecht (Centrale)
N.B. Gewijzigde locatie:
Winkel van Sinkel
Oudegracht 158
Utrecht

https://platform.twitter.com/widgets.js

10.00 – 10.30u    Inloop en koffie
10.30 – 12.30u    Bibliotheekgebouwen en hun collecties
10.30u    Welkomstwoord
10.35u
In de eerste voordracht maken we kennis met de Centrale van de Bibliotheek Utrecht. Nu nog gehuisvest aan de Oudegracht, maar in 2018 verhuist de Centrale naar het oude postkantoor op de Neude. Dit monumentale pand heeft een rijke geschiedenis en krijgt met de Bibliotheek Utrecht een waardevolle herbestemming. Hoe gaat de bibliotheekfunctie hier vorm krijgen? Welke invloed heeft de verhuizing op de (presentatie van) de collecties? In het bijzonder op de muziekcollectie? De voordracht wordt gehouden door Jack van ’t Pad, Mediacoach en Programmeur Muziekactiviteiten in de Bibliotheek Utrecht.

11.15u    Koffiepauze
11.45u
Ook voor de tweede voordracht blijven we in Utrecht. Enkele jaren geleden waren we te gast in de fraai verbouwde Universiteitsbibliotheek Binnenstad. Coen Wilders, projectmanager in de Universiteitsbibliotheek Utrecht, leidt verschillende projecten rond de innovatie van bibliotheekdiensten. Het project ‘Onderzoek Open Opstelling in de UB Utrecht’ heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport naar tendensen in het gebruik van de open opstelling van literatuur in de Universiteitsbibliotheek. Over dit rapport zal Coen met ons van gedachten wisselen.

12.30 – 13.30u   Lunch

13.30 – 15.30u  Ontsluiting en beschikbaarheid van collecties
13.30u
De middag start met een voordracht van Ronald Spanier, directeur van POI Flevoland en voorzitter van de Werkgroep Bladmuziek van de KB. Hij zal spreken over de aandacht voor (blad)muziek in het Gezamenlijk Collectieplan van de KB. Om tot een goede zichtbaarheid én beschikbaarheid van bladmuziek te komen is een werkgroep samengesteld die oplossingen onderzoekt.
14.15u   Theepauze
14.45u
De Muziekbibliotheek van de Omroep in Hilversum sloot in 2013 wegens bezuinigingen. Gelukkig werd vorig jaar een projectsubsidie toegekend.
De laatste voordracht op deze Netwerkdag is van Marjon van Schendel. Marjon leidt bij Stichting Omroep Muziek (SOM) het project ‘Digitalisering Omroepcollecties’. Hiernaast zal ze ook invulling gaan geven aan de ambitie van SOM om te komen tot samenwerking tussen de verschillende muziekinstellingen en tot een centrale (blad)muziekcatalogus. Over beide projecten zal ze met ons van gedachten wisselen.

15.45u Wandeling naar de bibliotheek

16.00u Rondleiding door de Centrale en borrel
impressie van de toekomstige Bibliotheek Neude
Uw aanwezigheid tijdens deze dag stellen we zeer op prijs!
Bent u van plan te komen?
U dient zich voor deze dag aan te melden. Opgave graag vóór vrijdag 10 november.

Kosten
Conform eerdere besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering is de NVMB genoodzaakt de kosten van deze dag bij de deelnemers in rekening te brengen.
• NVMB-leden betalen € 15 (Persoonlijke leden en medewerkers van instellingsleden)
• Niet-leden betalen € 30
• Lid worden van de NVMB? Zie: Lid worden

Aanmelding
Stuur een e-mail naar Charlotte Sienema: .
Bij opgave graag vermelden of u de hele dag (= inclusief lunch) aanwezig zult zijn.
Dieetwensen kunt u hier ook vermelden.
Ook niet-leden zijn van harte welkom!
Gaarne het bedrag overmaken naar:
Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken te Arnhem
Rekening: NL17 INGB 0007 5410 76
O.v.v. NVMB Netwerkdag november 2017

Locatie
Winkel van Sinkel
Oudegracht 158
Utrecht
Dit is ruim 10 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal Station.
Tot ziens op 14 november!