OVER ONS

De NVMB, de Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken, is de branchevereniging voor iedereen die werkt met muziek in openbare, wetenschappelijke en institutionele bibliotheken en archieven. De NVMB wil de contacten stimuleren en de samenwerking bevorderen tussen de medewerkers van (muziek)bibliotheken met als doel het delen van kennis en bevorderen van de gezamenlijke expertise op het vakgebied. De leden staan met elkaar in contact via internet, nieuwsbrief en studiedagen. Lid worden kan eenvoudig via de website. De NVMB is zeker niet alleen voor muziekbibliothecarissen maar wil nadrukkelijk de branchevereniging zijn voor iedereen die met muziekcollecties werkt. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

De NVMB is tegelijkertijd de Nederlandse afdeling van IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres). IAML is de internationale vereniging voor muziekbibliotheken, en iedereen die werkzaam is in de wereld van de muziekdocumentatie. Iedere zomer wordt er ergens in de wereld door aan afdeling van IAML een conferentie georganiseerd. Daar komen gemiddeld zo’n 350 muziekbibliothecarissen uit ca. veertig landen op af. In een week vol lezingen over allerhande muziek- en bibliotheekonderwerpen zoals digitale ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden van projecten, copyright issues, nieuwe media en zoeksystemen, is er volop ruimte voor ontmoeting en overleg. Binnen IAML zijn alle soorten muziekbibliotheken vertegenwoordigd: universiteitsbibliotheken, bibliotheken van conservatoria, orkestbibliotheken, bibliotheken van zendgemachtigden, muziekdocumentatiecentra en openbare bibliotheken.