Opkomend tij voor de muziekarchieven

Vanmiddag heeft de Raad voor Cultuur zijn advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ over het Cultuurbestel 2021-2024 gepubliceerd. Het bevat een belangrijke paragraaf over de –  door bezuinigingen van 2013 zwaar getroffen – muziekarchieven.

Enkele citaten:

Hoe ontsluiten we ons archief op zo’n manier dat het geen rustplaats wordt voor uitgespeelde stukken, maar een levende bron van inspiratie, kennis en kunde, waar historie, heden en toekomst elkaar kunnen aanraken?

De raad adviseert de functie van het beheer en behoud van erfgoed in de podiumkunsten structureel te ondersteunen uit de landelijke cultuurbegroting.

Op het gebied van de scenische podiumkunsten kan deze functie het beste belegd worden bij de huidige beheerder, namelijk Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Bij de concertante podiumkunsten is het nog zoeken hoe de verschillende muziekcollecties het beste binnen de overkoepelende beheerstichting beheerd, behouden en ontsloten kunnen worden. De muziekarchieven liggen momenteel verspreid over een groot aantal organisaties. Een kansrijk initiatief voor het verzamelen, beheren en ontsluiten van de muziekarchieven vindt de raad het plan van Muziekweb (audio) en SOM (bladmuziek) om een Muziekarchief Nederland op te richten, waarin de bladmuziek en de audio-opnamen van de grootste collecties van Nederland opgenomen worden. Hierbij worden de volgende collecties betrokken: Stichting Omroep Muziek, Muziekweb, Nederlands Muziek Instituut, Openbare Bibliotheken (via de Koninklijke Bibliotheek), Musidesk, de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (waaronder het Theater Instituut Nederland, het Nederlands Jazz Archief, Donemus, Gaudeamus en het Toonkunstarchief), het Poparchief en het Instituut voor Beeld en Geluid.

De beheerders van de podiumkunstencollecties in de genoemde overkoepelende beheerstichting dienen als opdracht te krijgen om op dit vlak de deskundigheid binnen de instellingen te bevorderen.

Het lijkt er dus op dat het besef is doorgedrongen dat de na 2013 ontstane versnippering van en armoede bij de muziekarchieven een situatie is die duurzaam moet worden verbeterd. Nu maar hopen dat de minister dat ook zo ziet.
Opvallend is dat de raad denkt dat de collectie van de scenische podiumkunsten bij de Erfgoedwet kunnen worden ondergebracht, maar dat kennelijk niet ziet gebeuren voor die van de concertante podiumkunsten.
Dank aan muziekjournalist Jacqueline Oskamp, die met haar boek Opslaan en vernietigen – muziekarchieven bedreigd het noodzakelijke bewustzijn creëerde en aan de deskundige lobbyisten.

Eric van Balkum,
webmaster en projectmedewerker Digitalisering Omroepmuziekcollectie SOM

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Vacature: Hoofd Mediatheek Conservatorium van Amsterdam

Klik op de afbeelding voor originele vacaturepagina

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Muziekweb en Muziekschatten verbonden

Afgelopen maandag werd de digitale verbintenis van muziekschatten.nl en muziekweb.nl een feit. Sindsdien verwijzen catalogustitels van beide collecties naar elkaar.

Muziekweb_tweetMet deze tweet kondigde Muziekweb (ook bekend als de Centrale Discotheek Rotterdam) maandag aan dat men de klanten extra context bij de catalogustitels aanbiedt. Een van de nieuwe externe links bij een gezochte Muziekweb-titel verwijst naar de bijpassende bladmuziek op onze website.

Begin dit jaar voegden wij een kleine 20.000 links toe die het mogelijk maken een fragment van 30 seconden te beluisteren van een bladmuziektitel op onze website. Vooralsnog is dat beperkt tot klassieke muziek, omdat de geautomatiseerde koppeling daarvan een vrij betrouwbaar resultaat opleverde. In de komende maand werken beide partners aan de afstemming van de populaire muziek-koppelingen.

Muziekweb_Bordewijk

Muziekschatten_Bordewijk

Bron: Muziekschatten.nl
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

NJA-collectie in veilige haven

NJA_Jazzarchief_logoSinds 1 januari 2013 berust de collectie van het Nederlands Jazz Archief bij Bijzondere Collecties (Allard Pierson) van de Universiteit van Amsterdam. Na de stopzetting van de subsidies nam de UvA alle collecties van het Theater Instituut en het Muziekcentrum Nederland onder haar hoede, op basis van tijdelijk geld afkomstig uit de reserves van de gesneuvelde instellingen.

Tot onze vreugde kunnen wij nu melden dat minister Van Engelshoven van OCW, na een aansporing daartoe via een motie van Vera Bergkamp (D66), stappen heeft gezet om deze collecties structureel te gaan financieren. Hoe en wat wordt binnenkort uitgewerkt, maar hiermee is onze collectie in veilige haven, inclusief ‘onze’ archivaris Ditmer Weertman.
Verder heeft de minister een adviesaanvraag ingediend bij Raad van Cultuur die in de richting wijst dat het Nederlands Jazz Archief zelf vanaf 2021 in de zogeheten Basisinfrastructuur (BIS) kan worden opgenomen. Daarom gaan we plannen ontwikkelen die ons klaar maken voor de BIS.

Het NJA is in de afgelopen jaren andere culturele instellingen vaak ten voorbeeld gesteld. Wij maakten na het MCN een succesvolle doorstart, wisten met beperkte middelen de collectie levend te houden, en slaagden erin een hechte community aan ons te binden, die ons ook financieel steunt. Tegelijk profiteren we van de professionele beheer- en behoudfunctie van de UvA, inclusief de koppeling met de wetenschap. Maar uw hulp en bijdragen blijven van essentieel belang.

Anton Kok, voorzitter bestuur NJA

Bron: Jazz Bulletin, nummer 119
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Voorlopig programma IAML 2019 bekend

IAML_2019_logoVan 14 t/m 19 juli vindt weer het jaarlijkse IAML-congress plaats. Muziekinformatieprofessionals uit heel de wereld komen komen dit jaar samen in de Poolse stad Kraków.
Deze week publiceerden de organisatoren het voorlopige programma van het congres. NVMB-leden Eric van Balkum (over Muziekschatten, dinsdag 16/7) en Jantien Dubbeldam (over muziekeducatie bij ArtEZ, donderdag 18/7) zullen presentaties houden.

Nieuw op dit congres is ‘Digital IAML’, een off-conference onderdeel waarin internationale kennisuitwisseling zal plaatsvinden over onderwerpen die muziek en het digitale in zich verenigen.
IAML_2019_Digital_IAML

Geplaatst in IAML | Een reactie plaatsen

Het IAML-congres 2018 in tweets

https://platform.twitter.com/widgets.js

Geplaatst in IAML | Een reactie plaatsen

The well-tempered catalogue

Onder de inspirerende en – gezien de locatie – toepasselijke titel ‘The well-tempered catalogue’ bracht een drietal muziekcatalografische zwaargewichten verslag uit over de herziene versie van de RDA-Toolkit. Deze bijbel voor het maken van bibliografische beschrijvingen vindt in ons land nauwelijks ingang, waar het muziekmaterialen betreft.

‘The building looks the same, but the structure has been changed’, vertelde Damian Iseminger (Library of Congress), terwijl hij de veranderingen in kaart bracht. Een belangrijke toevoeging betreft die van de ‘entities’ Collective agent, Timespan en Nomen. Deze zijn afkomstig uit de recent verschenen IFLA Library Reference Model, waarin de conceptuele modellen FRBR, FRAD en FRSAD zijn samengevoegd. Bovendien staan de elementen Medium of performance of musical content en key of expression op de nominatie om hun plek te vinden in de RDA Toolkit.
Daniel Paradis (Nationale Bibliotheek en Archieven, Quebec) wees de aanwezigen erop dat de RDA Reference – waarin onder andere alle RDA elementen, met beschrijvingen, zijn opgenomen – in RDF-formaat is opgeslagen in de Open Metadata Registry (OMR). En daarmee dus voor iedereen beschikbaar.
Renate Behrens (Deutsche Nationalbibliothek) legde ten slotte uit welke implicaties deze verbeteringen hebben in het werkveld, in haar geval de Duitstalige landen. ‘We have to revise all our working documents and policy statements after the 3R-changes to the RDA-Toolkit’.

Na deze presentatie was het de beurt aan Behrens’ collega Jochen Rupp. Hij vertelde vol (niet onterechte) trots dat de Deutsche Nationalbibliothek al haar metadata zonder verplichtingen (Creative Commons Zero) beschikbaar stelt aan eenieder die er interesse in heeft. Dat gebeurt in (bijna) elk gewenst formaat. Voor de Norm- und Titeldaten betreft dat: MARC, MARC-XML en RDF.
Meer info: DNB Metadatashop

Geplaatst in IAML | Een reactie plaatsen

De IAML-sectie Cataloguing and Metadata

De belangrijkste reden voor mijn deelname aan het IAML-congres is om de internationale stand op catalogiseer- en ontsluitingsgebied in de muziekbibliotheekwereld te vernemen. De vrijdag beloofde in dat licht het interessantst te worden.
Samen met onze kersverse voorzitter Paula Quint bezocht ik de openbare woensdag- en vrijdagsessies van de sectie voorgezeten door Frédéric Lemmens (Nationale Bibliotheek van België). Er vielen wat gaten in de agenda omdat twee belangrijke Amerikaanse leden alleen woensdag (via Skype) live input konden geven.

Oudgediende Massimo Gentili-Tedeschi kondigde aan binnen een jaar met pensioen te gaan. Hij fungeert als belangrijke liaison tussen de internationale bibliotheekorganisatie IFLA en de IAML.
De Italiaan gaf aan dat de IAML haar plek zou moeten opeisen als officiële IFLA- vertegenwoordiger aangaande muziek(catalogisering). Op dit moment is het contact te vrijblijvend en voldoet de structuur binnen IAML niet. Lemmens pakte dit punt op om in het komend jaar verbetering te bewerkstelligen.
Daarnaast zullen vakgenoten die er blijk van (hebben ge)geven geïnteresseerd te zijn in het werk van de sectie (onder wie ik) daar beter bij worden betrokken.
Gevraagd naar andere aandachtspunten voor de sectie gaf ik aan behoefte te hebben aan een overzicht van ontologieën op muziekgebied en initiatieven rondom linked open data. Behalve die binnen het DOREMUS-project lijken de andere muziekontologieën (bv. MusicBrainz, Music Ontology) door organisaties buiten de bibliotheekwereld te worden ontwikkeld c.q. onderhouden. Ook deze suggestie voegde de voorzitter aan de takenlijst toe.
Overigens heeft de sectie in de afgelopen jaren niet stilgezeten. De vruchten van haar arbeid zijn te vinden op de openbare wiki.

Na afloop van de bijeenkomst sprak Rosana Lanzelotte uit Brazilië mij aan, omdat ze geïnteresseerd is in onze linked open data-ervaringen rondom ons vernieuwde Muziekschatten-project. Terwijl we afspraken hierover contact te houden toonde zij me deze website, die met haar vraag samenhing. Ik viel stijl achterover.
Musica Brasilis maakt Braziliaanse klassieke muziek openbaar die gepubliceerd noch opgenomen is. In een jaarlijks festival laat het door haar geleide instituut composities uitvoeren en opnemen voor op het YouTube-kanaal. Componistenbiografieën, bladmuziek en de opnamen worden op de website samengebracht. Een speciale tijdlijn biedt de bezoekers de mogelijkheid muziek uit een bepaald jaar of tijdperk te selecteren. Een fantastisch initiatief dat als lichtend voorbeeld voor de Stichting Omroep Muziek zou kunnen dienen.

Geplaatst in IAML | Een reactie plaatsen

Vrouwelijke componisten in de East-Asian Music Database II

‘De actieve rol die Oost-Aziatische vrouwen speelden bij het integreren van de Westerse cultuur in hun levens bracht snelle sociale veranderingen teweeg in de maatschappij. Desondanks bleef hun politieke en sociale status laag. De maatschappelijke vooroordelen tegen vrouwen in creatieve sector bleven bestaan, wat publicatie en uitvoering van hun werken in de weg staat.’, aldus Hyun Kyung Chae.

Zij en andere vertegenwoordigers van de Ewha Womans University in Seoul, in 1885 opgericht om vrouwen te onderwijzen, presenteerden de tweede versie van de East-Asian Music Database (EMDB II). Deze bevat een schat aan nieuwe informatie – biografische informatie, oeuvrelijsten en klinkende muziek – over Japanse, Koreaanse en Chinese componistes en musici (maar ook over hun mannelijke collega’s).
Een aantrekkelijk vormgegeven website – binnenkort te bewonderen op www.emusicdb.info – biedt musicologen, muziekstudenten, concertprogrammeurs en (andere,) minder onderlegde muziekliefhebbers de mogelijkheid zich te informeren over dit onderwerp.
Via een tijdlijn kan men per land de muzikale ontwikkeling volgen en vergelijken.
De keywords-module biedt aantrekkelijke mogelijkheden om componisten te selecteren op bepaalde overeenkomsten (bv. stijl, overtuiging, nationaliteit, huidige land van activiteit etc.). Vrouwen maken ongeveer 30% uit van de in de database vertegenwoordigde componisten.

Tijdens de presentatie kwamen de levens en werken van deze componistes aan bod: Xiao Shuxian (1905-1991), Deh-fang Swan Lai (1920-2009), Soon-Ae Kim (1920-2007), Younghi Pagh-Paan (*1945), Nobu Koda (1870-1946), Kikuko Kanai (1906-1986), Mayako Kubo (*1947) en Karen Tanaka (*1961).

Ik deed een onderzoekje om uit te vinden welke Oost-Aziatische componistes met bladmuziek vertegenwoordigd zijn in de omroepmuziekcollectie (van de Stichting Omroep Muziek). Dat aantal viel me zeker niet tegen (zie links).
Japanse componistes
Chinese componistes
Koreaanse componistes
Taiwanese componistes

Abstracts van de lezingen in de sessie ‘Rethinking women composers in East Asia and the East-Asian Music Database II’

Met dank aan Hyun Kyung Chae voor de screenshots.

Geplaatst in IAML | Een reactie plaatsen

DOREMUS exemplarisch?!

De voor mij op voorhand interessantste voordracht tijdens dit IAML-congres zou die van Cécile Cecconi over het DOREMUS-project zijn. Ik werd niet teleurgesteld.
In dit project slaan drie vooraanstaande Franse muziekcollecties – Bibliothèque Nationale de France, Radio France en de Philharmonie de Paris – de handen ineen om klassieke-muziekliefhebbers een service te bieden die zijn weerga niet kent.

De metadata van bladmuziek, geluidsdragers, concertopnamen en -programma’s van deze instituten zijn samengebracht en gepubliceerd als linked open data. Dit maakt het mogelijk om allerlei verschillende uitingsvormen van een compositie samen te presenteren, bijvoorbeeld op een tijdlijn (voorzien van een biografie van de componist en informatie over het werk).
In de afgelopen jaren is veel werk verzet om de metadata goed te structureren, modelleren en een doordachte, op muziek toegespitste ontologie te creëren. Daarin worden de relaties tussen verschillende concepten op gestandaardiseerde wijze beschreven, zodat een computer ze kan begrijpen.
Het project wordt in september afgesloten en dan zullen verschillende diensten worden gepresenteerd. Neem alvast een sneak peak op overture.doremus.org (ook is een chatbot-functie in de maak).
Wat zou het mooi zijn als de Stichting Omroep Muziek (incl. Muziekschatten), Radio 4 en het Instituut voor Beeld en Geluid (en eventueel het Nederlands Muziek Instituut) ook zoiets zouden weten te creëren… Het voorwerk is al gedaan.

Abstracts van de twee lezingen in de sessie ‘Music and linked open data’

Geplaatst in IAML | Een reactie plaatsen