Wilma Abbink (Conservatorium Groningen)

‘Ik voorzie een toenemende internationalisering van het muziekonderwijs en een daarbij passende functie voor de mediatheek’

Wie nog mocht denken dat alle muziekbibliothecarissen zich voornamelijk tussen bladmuziek en cd’s ophouden wordt dringend verzocht zijn beeld te upgraden. Wilma Abbink werkt bij het Prins Claus Conservatorium (vierhonderd studenten), onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. Recent is het Conservatorium verbouwd, waarbij de mediatheek is getransformeerd tot een meer open ruimte voor studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers.

De collectie zelf, die daarvoor deels het veld heeft moeten ruimen, wordt meer en meer gedigitaliseerd aangeboden. In de Mediatheek werkt Abbink als informatiespecialist onderzoek en is ze als contactpersoon voor onderzoekers verbonden aan het Kenniscentrum Kunst & Samenleving, een onderdeel van de hogeschool. ‘Daar help ik de kunststudenten bij het creëren en vinden van werk in de snel veranderende wereld. Ik werk dan wel in een muzikale omgeving, maar mijn werk heeft nog maar weinig met informatieverschaffing over muziek te maken. Dat wordt door mijn collega’s gedaan.’

Een typische werkdag bestaat voor Abbink uit het onderhouden van contacten met docenten en (docent-)onderzoekers en het geven van workshops. ‘Een groot gedeelte van mijn werktijd gaat ook naar het bijhouden van actuele ontwikkelingen op het gebied van auteursrechten, datamanagement, open access publiceren en het ontwikkelen en samenstellen van libguides en tools voor onderzoekondersteuning,’ vertelt Abbink, ‘het gaat allemaal razendsnel.’

In geval van nood wordt ze nog ingeschakeld bij onderwijsactiviteiten voor studenten, bijvoorbeeld het geven van workshops informatievaardigheden. ‘Voor de toekomst voorzie ik een toenemende internationalisering van het muziekonderwijs en een daarbij passende functie voor de mediatheek,’ aldus Abbink. Hoewel het muziek maken leidend blijft voor muzikanten, worden ondernemerschap, marketing en digitale vaardigheden steeds belangrijker. Andere ontwikkelingen zoals creative commons (ruimere opvatting over auteursrechten) gaan een grotere rol spelen in de muziekwereld. Daarnaast zullen Massive Open Online Courses (MOOC’s) en Open Educational Resources (OER) een meer centrale plaats krijgen in de lessen muziektheorie en muziekgeschiedenis. De mediatheek en de bibliothecarissen ontwikkelen daarin mee.